Begrippenlijst


 

❯ Aangifte erfbelasting

Wanneer nabestaanden iets krijgen uit een Nalatenschap, dan moet daar erfbelasting over worden betaald. De executeur draagt ook zorg voor deze afwikkeling

❯ Aangifte inkomstenbelasting

Om financiële zaken af te ronden, zal er ook een Aangifte inkomstenbelasting gedaan moeten worden over het afgelopen jaar. De executeur zal dit voor u doen. Hiervoor gebruikt hij of zij een ander aangifteformulier dan gebruikelijk. En dat is aangifteformulier F

❯ Boedelbeschrijving

Een overzicht van de bezittingen van de overledene minus de schulden

❯ Coach / mediator

Mochten de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling van de Nalatenschap, kunt u mij vragen om als mediator u bij te staan

❯ Coaching

Wanneer nabestaanden zelf executeur zijn/als executeur zijn benoemd, kunnen zij ook gebruik maken van mijn kennis en passie. Ik sta mensen bij om de Nalatenschap goed uit te voeren. Ik stuur en begeleid, maar laat de beslissingen over aan de aangestelde executeur

❯ Erfenis

dat wat een overledene nalaat

❯ Gevolmachtigde

Bent u gevolmachtigd voor bijvoorbeeld een van uw ouders, dan vervalt deze volmacht na het overlijden

❯ Levensexecuteur

Op het moment dat iemand wilsonbekwaam is, voert de Levensexecuteur alle bankzaken uit en neem de medische beslissingen. Deze persoon wordt benoemd in een levenstestament

❯ Nalatenschap

Alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat

❯ Nalatenschapsplanning

Het plannen van wat er gebeurt met uw vermogen, vastgoed en aandelen nadat u komt te overlijden

❯ Toezichthouder

De rechter

❯ Vereffenaar

Hij of zij is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de Nalatenschap en wordt aangewezen door de rechtbank

“Mijn doel is om alles zo goed mogelijk te structureren zodat nabestaanden zelf geen zorgen hebben over het afhandelen van Nalatenschap.”