Wat doet een executeur?

Een executeur is verantwoordelijk voor het begeleiden en het afronden van een Nalatenschap (het vermogen). Een executeur brengt alles in beeld en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de woning ontruimd wordt, de belastingaangiftes gedaan worden en de verdeling van het vermogen in goede banen wordt geleid.

In samenspraak krijgt de executeur volledige controle en maakt een overzicht op basis van de aanwezige financiën. De executeur verzorgt ook alle contacten met onder andere de notaris en is de spil in de organisatie (bestaande uit nabestaanden en betrokkenen).

 

Wanneer ik ben aangesteld als executeur, zal ik de volgende stappen nemen:

(gemiddeld zijn deze stappen binnen een jaar afgerond)
Het informeren van alle nabestaanden over het overlijden
Het bespreken van en overleggen over het testament
Goede afspraken maken met alle partijen
Een inventarisatie maken van de bezittingen en schulden (Boedelbeschrijving)
We gaan over tot het verdelen van het vermogen
Versturen van de eindafrekening naar de erfgenamen
We komen een laatste keer samen, bespreken het proces en ronden af
Alle stappen zijn vaak binnen een jaar afgerond, maar binnen acht maanden dient de eventuele erfbelasting aangegeven te worden.

 

Welke beslissingen neem ik als executeur?

Als executeur neem ik eigenlijk geen rechtstreekse beslissingen, maar voer ik het testament uit. Mochten erfgenamen er samen niet uitkomen, dan kan ik de knoop doorhakken. Om een voorbeeld te geven: de inboedel moet verdeeld worden en de erfgenamen mogen zelf dingen uit het huis weghalen. Dan blijkt dat er onderling belang is bij dezelfde spullen. Dit geven de erfgenamen bij mij aan en ik zorg er dan voor dat de verdeling op een eerlijke manier verloopt. Maar de basis is het uitvoeren van het testament (uiterste wil).
Staat er in het testament niet wat de taken zijn van de executeur, dan staan de taken van de executeur in de wet als volgt beschreven:
Zorgen voor de Erfenis, zoals praktische zaken: het opzeggen van de huur en abonnementen en/of het netjes houden van het koophuis en de tuin. Maar ook het weggooien van spullen die kunnen bederven, verkopen van aandelen die teveel verlies maken en het zorgen voor een nieuw huis voor huisdieren
Een Boedelbeschrijving maken
Schulden betalen
Spullen verkopen, mocht dat nodig zijn om schulden te betalen
Het informeren van iedereen die recht heeft op iets uit de Erfenis


Wanneer kies je een executeur?

❯ Wanneer iemand een testament bij leven wil laten vastleggen en de verdeling van zijn of haar Nalatenschap bepaalt
❯ Als er na overlijden geen nabestaanden blijken te zijn. Dan kiest de rechtbank een Vereffenaar
❯ Als de erfgenamen het lastig vinden om alles zelf te doen in de emotionele tijd na het overlijden