Wanneer nabestaanden iets krijgen uit een Nalatenschap, dan moet daar erfbelasting over worden betaald. De executeur draagt ook zorg voor deze afwikkeling.