Om financiële zaken af te ronden, zal er ook een Aangifte inkomstenbelasting gedaan moeten worden over het afgelopen jaar. De executeur zal dit voor u doen. Hiervoor gebruikt hij of zij een ander aangifteformulier dan gebruikelijk. En dat is aangifteformulier F.