Een overzicht van de bezittingen van de overledene minus de schulden.