Wanneer nabestaanden zelf executeur zijn/als executeur zijn benoemd, kunnen zij ook gebruik maken van mijn kennis en passie. Ik sta mensen bij om de Nalatenschap goed uit te voeren. Ik stuur en begeleid, maar laat de beslissingen over aan de aangestelde executeur.