Bent u gevolmachtigd voor bijvoorbeeld een van uw ouders, dan vervalt deze volmacht na het overlijden.