Op het moment dat iemand wilsonbekwaam is, voert de Levensexecuteur alle bankzaken uit en neem de medische beslissingen. Deze persoon wordt benoemd in een levenstestament.