Erfenis

dat wat een overledene nalaat.

Coach / mediator

Mochten de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling van de Nalatenschap, kunt u mij vragen om als mediator u bij te...

Coaching

Wanneer nabestaanden zelf executeur zijn/als executeur zijn benoemd, kunnen zij ook gebruik maken van mijn kennis en passie. Ik sta mensen bij om de Nalatenschap goed uit te voeren. Ik stuur en begeleid, maar laat de beslissingen over aan de aangestelde...

Nalatenschapsplanning

Het plannen van wat er gebeurt met uw vermogen, vastgoed en aandelen nadat u komt te overlijden.